Wanneer kan ik fiscale controle verwachten als belastingplichtige? Of in welke omstandigheden wordt mijn zaak aan een controle onderworpen? De FOD Financiën heeft hierover recent enkele richtlijnen gegeven. We nemen ze graag even met je door.

Wanneer kan mijn onderneming worden gecontroleerd?

  • Wanneer ze als schuldenaar van inkomsten de fiscale fiches 281 niet correct of volledig ingevuld heeft, waardoor de verkrijgers niet kunnen worden geïdentificeerd
  • Wanneer je een horecazaak uitbaat en niet voldoet aan de verplichting om een geregistreerd kassasysteem te gebruiken
  • Wanneer je zaak, als btw-eenheid of als lid daarvan, bepaalde verplichtingen inzake btw niet heeft nageleefd
  • Wanneer er bij vereffening een vermoeden bestaat dat voor bepaalde vereffeningsverrichtingen niet alle fiscale heffingen werden voldaan.

Wanneer kan ik als particulier worden gecontroleerd of moet ik bijkomende documenten voorleggen?

  • Wanneer het het bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden op u van toepassing is
  • Wanneer je hebt aangegeven dat je recht hebt op een belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong
  • Wanneer de geautomatiseerde behandeling van uw aangifte aan het licht brengt dat je niet al je beroepsinkomsten, Belgische en buitenlandse, hebt aangegeven
  • Wanneer je geen aangifte hebt gedaan van een onroerend goed waarvan u in België of in het buitenland eigenaar bent
  • Wanneer je giften aftrekt zonder over een fiscaal attest te beschikken

Wanneer kan ik fiscale controle verwachten en wat als ik mijn belastingaangifte niet indiende?

Heb je desondanks de herinnering je belastingaangifte niet ingediend? Zoals dat de vorige jaren al het geval was, zal je dan als belastingplichtige worden gecontroleerd. In het bijzonder zal er aandacht worden besteed aan de belastingplichtigen die reeds herhaaldelijk geen aangifte hebben ingediend.

De burgers en ondernemingen die gecontroleerd worden, zullen worden geselecteerd op basis van indicatoren die op een verhoogd fiscaal risico wijzen. Voor de burgers kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte leiden tot een selectie voor de controle van eventuele onregelmatigheden.

FOD Financiën voert uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de burgers en de ondernemingen. Wil je hier meer informatie over of ben je nog op zoek naar een online boekhouder om je hierin bij te staan? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Samen met jou werken wij op een correcte, efficiënte en kostenbewuste manier aan jouw boekhouding.

Bron: BIBF