Tarieven voor vennootschappen en VZW’s

Je boekhouding voor je vennootschap of VZW tegen een vaste prijs.  Wij zorgen ervoor dat alles netjes wordt verwerkt en de nodige aangiftes tijdig worden ingediend.  Dit voor zowel kleine eenmansvennootschappen als ondernemingen met meerder personeelsleden.

Hieronder vind je een indicatie van onze prijzen voor vennootschappen en VZW.  Deze prijzen zijn all-in en bevatten alle diensten om in orde te zijn met je administratie.   Zie onderaan de pagina en bekijk welke diensten inbegrepen zijn in het basispakket

Type vennootschap/VZW Vanaf prijs per maand Opstarkost (eenmalig)
Vennootschap/VZW zonder jaarrekening (omzet < €25.000) Vanaf € 100 € 125,00
Niet BTW-plichtige vennootschap/vzw zonder jaarrekening Vanaf € 125 € 125,00
BTW-plichtige vennootschap/vzw zonder jaarrekening Vanaf € 150 € 125,00
BTW-plichtige vennootschap/vzw met jaarrekening Vanaf € 175 € 125,00
Let op! de prijs voor jouw dossier kan hoger of lager liggen afhankelijk van de hierboven vermelde factoren.  Het is daarom belangrijk contact met ons op te nemen om uw definitief tarief te kennen.  Vraag hieronder uw offerte aan.

Hoe wordt mijn tarief bepaald?

Elk dossier is verschillend en de kostprijs hangt af van een aantal factoren:

  • Aantal te verwerken documenten in je dossier
  • Jaarrekening in te dienen of niet?
  • Dagontvangsten of enkel bankbetalingen?
  • Aantal creditcards in omloop
  • Onderworpen aan BTW of niet?
  • Omzetcijfer <25.000 EUR of niet?
  • Personeel in dienst of niet?
  • Nood aan advies en face to face contact
  • De mate waarin je online met ons wenst samen te werken
  • Of er eventuele automatische koppelingen zijn met websites of kassasystemen

Het is daarom niet mogelijk om voor elke type zaak of activiteit een vaste prijs te geven zonder bovenstaande informatie.

Welke diensten zitten in ons basispakket?

Met ons basispakket ben je in orde met je boekhouding, BTW-  en fiscale aangiftes

Diensten begrepen in de pakketprijs
Abonnement van je online pakket basispakket inbegrepen
Abonnement CODABOX (automatisch inlezen elektronische uittreksels) Niet meer apart te betalen
Opvolgingsgesprek YUKI na opstart Yuki tips & trics (30 min)
Verwerking van uw aankoop- en verkoopfacturen facturen, bonnetjes, dagontvangsten
Verwerking van loonboekingen (voor 1 zaakvoerder)
Automatisch inlezen en verwerking van 2 bankrekeningen (zichtrekening en gekoppelde spaarrekening)
Verwerking van 1 creditcard (MC, Visa, Paypal)
Beheer van uw activa en opmaak afschrijvingstabel
Boekhoudkundig advies via telefoon, chat, mail of webmeeting contacteer ons wanneer u maar wil
Opstellen jaarlijkse winst/verliesrekening
Aangifte in de vennootschapsbelasting
Indiening fiches 281.20
BTW klantenlisting (1x) Jaarlijkse listing klanten afnemers
BTW aangifte / IC listing (4x) Opmaak en indiening van uw BTW aangifte
Opmaak en neerlegging jaarrekening + bijlagen enkel indien uw vennootschap hiertoe verplicht is
Opmaak verslagen algemene vergadering
1 x cijfer of adviesbespreking per jaar
Aangifte in de personenbelasting voor 1 zaakvoerder

Afzonderlijke extra diensten bij te bestellen

Volstaat de basis maar bepaal je liever welke extra diensten je opneemt?

Optionele extra's bovenop de pakketprijs Prijs per maand
Volledige facturatiemodule Maak onbeperkt offertes en verkoopfacturen en stuur herinneringen in je eigen lay-out € 10,00 / maand
Betaalmodule Betaal je facturen vanuit je administratiepakket -Timesaver! € 5,00 / maand
Aangifte personenbelasting per persoon € 75
Loonverwerking zaakvoerder Opmaak loonfiches en samenvattende staat, berekening bedrijfsvoorheffing €15,00 / maand
Fiscaal advies vb, overname, aankoop onroerend goed, fusie,... uurtarief
Extra meetings Extra overleg via web of F2F uurtarief
Opmaak financieel plan voor financiering, opstart vennootschap, overname... contacteer ons!
Verzekering tegen fiscale controle verzeker je tegen extra kosten! contacteer ons!
Wijzigingen KBO, aanpassing sociale bijdragen, vergunningen uurtarief
Extra te verwerken bankrekening, werknemer, creditcard contacteer ons !

Bereken je tarief hier!

Berekenen hieronder het tarief voor de boekhouding van je zaak en kom meer te weten over de volgende stappen in de samenwerking met Online Boekhouders!