Wil je iets bijverdienen naast je hoofdactiviteit?  Dan mag je sinds 15/07/2018 per kalenderjaar 6000 EUR bijverdienen zonder er belast op te worden.

Deze langverwachte maatregel is er dan eindelijk gekomen.  Hieronder wat meer details over de werking en voorwaarden.

Voor wie?

Voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden.  Werklozen zijn van het systeem van onbelast bijverdienen uitgesloten, tenzij de VDAB of de RVA zijn toestemming geeft.

Om welk soort werk gaat het?

  • Diensten van burger aan burger: occasionele, betaalde diensten zoals vb. gras maaien, kinderopvang, bijlessen, administratieve bijstand
  • Verenigingswerk voor socioculturele verenigingen zoals vb gidsen, training geven, speelpleinwerking enz…
  • Activiteiten die worden verricht via een erkend deeleconomieplatform

Zelfstandigen mogen enkel activiteiten uitvoeren die niet in lijn liggen met hun beroepswerkzaamheden

Wat moet je doen?

Je moet je registreren op de website www.bijklussen.be en daarna je activiteiten die je doet voor een andere burger aangeven via deze website.  Een vereniging die beroep doet op een burger moet zelf die aangifte doen.

De inkomsten die je verwerft via de deeleconomie worden aangegeven door die het platform waarvoor je werkt

Bedrag?

Maximaal 6000 EUR per kalenderjaar voor de drie soorten klussen samen.De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen niet meer dan 500 euro per maand bedragen. Voor inkomsten in de deeleconomie geldt alleen het plafond van 6.000 euro op jaarbasis.

Nuttige links

Wil je meer informatie? contacteer ons dan vrijblijvend