In dit artikel staat interessante informatie omtrent het registeren van een huurcontract met je BVBA.

  • Is het verplicht om het huurcontract met je bvba te registreren?
  • Hoeveel bedragen de registratiekosten voor zo’n contract?
  • Op welke manieren kan je het contract laten registreren?

Vaak verhuur je als zaakvoerder van een vennootschap het bureau in je privéwoning aan de vennootschap. Je online boekhouder maakt je er attent op dat je zo’n contract met je bvba moet laten registreren. Bij een laattijdige registratie van het huurcontract met je bvba wordt een boete opgelegd die gelijk is aan de wettelijke intrestvoet.

Hoeveel bedragen de registratiekosten?

De registratie van een huurcontract voor een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een persoon of een gezin is gratis. De registratiekosten voor een contract met je bvba daarentegen bedragen 0,20% van de huur, inclusief de huurlasten voor de duur van het contract, en minstens het vast recht van € 50. Wanneer binnen eenzelfde contract een onroerend goed verhuurd wordt voor de bvba alsook voor privédoeleinden dan zijn er registratierechten verschuldigd voor beide delen. Als hiervoor twee verschillende contracten opgemaakt worden dan moet enkel voor het huurcontract met je bvba betaald worden.

Hoe een huurcontract met je bvba registreren?

Tot voor kort kon een huurcontract met je bvba enkel geregistreerd worden in een lokaal registratiekantoor. Tegenwoordig kan dit ook online. Sinds het KB van 07/12/2016 kan de registratie van het contract net als bij woninghuurcontracten geregistreerd worden op financien.belgium.be/myrent. Per post opsturen naar het lokale registratiekantoor is ook mogelijk. De registratie van het huurcontract met je bvba kan echter niet meer via fax of mail.

Wens je meer informatie over dit onderwerp, ben je nog op zoek naar een online boekhouder of wil je weten welke diensten Online Boekhouders aanbiedt, aarzel dan niet om ons te contacteren.