Je bent om de een of andere reden niet meer tevreden van je huidige boekhouder en je wilt daarom graag van boekhouder veranderen. Kan dit? En hoe pak je dit dan best aan? Stel jij jezelf de vraag: hoe veranderen van boekhouder? Lees dan snel verder!

  • Hoe veranderen van boekhouder als je niet meer tevreden bent van je huidige boekhouder?
  • Wat zegt je contract betreffende een opzeggingstermijn of een opzegvergoeding?
  • Wat is het beste moment om te veranderen van boekhouder?

Elke persoon is vrij een samenwerking met een andere boekhouder aan te gaan en je kan in principe op gelijk welk ogenblik van boekhouder veranderen. Tussen boekhouders, accountants en belastingconsulenten onderling zijn deontologische regels van toepassing. Dat betekent dat in principe niet ‘moeilijk’ mag gedaan worden of dat bepaalde informatie niet mag worden achtergehouden indien er bijvoorbeeld nog onbetaalde facturen zouden zijn. Veranderen van boekhouder kan dus altijd. Hou echter wel rekening met onderstaande zaken.

Hoe veranderen van boekhouder? Check je contract!

Wellicht werd er een schriftelijke overeenkomst opgemaakt bij het begin van de samenwerking. Hoe veranderen van boekhouder als je contract nog loopt? Kijk na of er sprake is van een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding. Als dat het geval is dan houd je daar best rekening mee als je wilt veranderen van boekhouder. Indien er niets is afgesproken kan je onmiddellijk overstappen.

Contacteer tijdig je andere boekhouder

Met hem of haar kan je dan afspreken wanneer de overstap kan gebeuren (rekening houdend met bovenstaande). De nieuwe boekhouder moet steeds het dossier ‘officieel’ overnemen van zijn confrater. Dit gebeurt middels een aangetekend schrijven waarbij het dossier en alle stukken worden overgedragen. Zo worden discussies vermeden bij het veranderen van boekhouder.

Hoe veranderen van boekhouder? Kies een geschikt moment!

Het is altijd nuttig om te veranderen van boekhouder op een geschikt tijdstip, bijvoorbeeld op het einde van een kwartaal of na het indienen van een bepaalde aangifte. Dit maakt de situatie voor beide boekhouders gemakkelijker en maakt het mogelijk om bepaalde afspraken te maken (wie doet nog wat).

Zorg dat er geen openstaande facturen meer zijn

Alvorens te veranderen van boekhouder zorg je ervoor dat alle schulden ten opzichte van je vorige boekhouder zijn vereffend. Zoals reeds gezegd, kunnen openstaande facturen geen reden zijn tot het niet overdragen van het dossier. Je nieuwe boekhouder is trouwens verplicht aan te dringen op de betaling van zijn confrater. Een betwisting of ander dispuut is natuurlijk een andere zaak en los je best met je vorige boekhouder op.

Wens je meer informatie over hoe veranderen van boekhouder of wil je graag overstappen naar Online Boekhouders, aarzel dan niet om ons te contacteren. Samen met jou werken wij op een correcte, efficiënte en kostenbewuste manier aan jouw boekhouding.

Auteur: Tom Dewaele, zaakvoerder Online Boekhouders en erkend boekhouder-fiscalist BIBF