Sinds 1 mei is het zover: de wereld van de vennootschappen werd grondig door elkaar geschud. De nieuwe regels zijn ingrijpend voor ondernemers maar bieden ook heel wat kansen en mogelijkheden. Hieronder de belangrijkste wijzigingen.

Nog maar 4 vennootschappen

Een aantal vennootschapsvormen vallen weg en volgende blijven nog over:

 • De BV (besloten vennootschap)
  • De oude BVBA verdwijnt en maakt plaats voor de flexibere BV. Zo zijn er weinig dwingende regels en kan je dankzij de speelruimte in de statuten voortaan je vennootschap meer ‘op maat’ gaan inregelen.
 • De maatschap, met zijn twee varianten (V.O.F. en Comm.V)
  • De maatschap is de enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Door haar eenvoudige oprichting is deze vorm ideaal in het kader van successieplanning. Maar ook wanneer meerder professionals samen een tijdelijk project willen uitvoeren. De V.O.F. en de Comm.V hebben wel rechtspersoonlijkheid.
 • De CV (coöperatieve vennootschap)
  • Speciaal voor de vennootschappen die echt een coöperatief ideaal nastreven is er de CV. Er zijn 3 oprichters nodig. Het doel? Voldoen aan de behoeften van de aandeelhouders en/of hun economische en/of sociale activiteiten ontwikkelen.
 • De NV (naamloze vennootschap)
  • De NV blijft de vennootschapsvorm voor ondernemingen van een zekere omvang waarbij kapitaal aantrekken primeert. Voortaan volstaat één oprichter om een NV op te richten.

Minimumkapitaal niet langer verplicht

 • Sinds 01/05/2019 ben je niet langer verplicht om het minimumkapitaal van 18.550 EUR op tafel te leggen. Betekent dat je dan zonder kapitaal een vennootschap kan oprichten? Nee. De vennootschap moet bij de start nog altijd genoeg eigen vermogen hebben om haar activiteiten uit te voeren. Een ’toereikend aanvangsvermogen’ – gesteund op een uitgewerkt financieel plan – blijft dus van belang.
 • Ook gelden er strengere regels om vermogen uit je vennootschap te halen. Dividend uitkeren kan niet zomaar tenzij je bedrijf in goede financiële gezondheid verkeert. Dit zal je moeten toetsen aan een aantal criteria

Meervoudig stemrecht mogelijk

Als basisprincipe geldt nog altijd dat ieder aandeel recht geeft op één stem, maar de statuten van een BV en van een NV kunnen van dit principe afwijken.

Beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van bestuurders wordt beperkt tot een bepaald bedrag. De omvang hiervan hangt af van de grootte van de vennootschap.

Overgangsperiode tot 1 januari 2024

Vennootschappen die zijn opgericht voor 1 mei 2019 kunnen ervoor opteren om het nieuwe WVV van toepassing te maken (een zogenaamde opt-in) . Hiervoor is echter wel een statutenwijziging nodig.

Bestaande vennootschappen moeten uiterlijk op 1 januari 2024 hun statuten in overeenstemming brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. De dwingende bepalingen van het wetboek worden wel van toepassing vanaf 1 januari 2020. Het gaat dan meer bepaald om:

 • De omvorming van kapitaal in de BV in statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening
 • De nieuwe benamingen en afkortingen
 • De regeling winstuitkering BV
 • De alarmbelprocedure

Heb je vragen? Contacteer ons dan op info@onlineboekhouders.be