Wist u dat u voor betaalde erelonen verplicht een fiscale fiche 281.50 moet indienen? Indien u dit niet doet, riskeert u de niet-aftrekbaarheid van de gemaakte kost! In dit artikel staat meer informatie omtrent het indienen van de fiscale fiche 281.50.

Betaalde erelonen

U (uw boekhouder) moet uiterlijk tegen 30 juni fiches 281.50 opmaken voor erelonen en commissies die u in 2016 betaald heeft aan andere vrije beroepers. Doet u dat niet, dan zijn die kosten bij u niet aftrekbaar (art. 57 WIB 92) .

Fiscale fiche 281.50: uitzonderingen

U moet geen fiche maken voor erelonen, commissies of verleende voordelen waarvan het totale bedrag of de totale waarde per verkrijger en per jaar niet hoger is dan € 125. De fiscus aanvaardt ook dat u geen fiche moet opmaken voor erelonen of commissies waarvoor u een regelmatige btw-factuur gekregen heeft van een dienstverlener die onder de Belgische boekhoudwetgeving valt.

Let op! Voor betalingen aan buitenlandse ondernemingen moet steeds een fiche opgemaakt worden (parl. vr. nr. 8, Wouters, 08.12.2014).

Fiscale fiche 281.50: samenvattend

U hoeft geen fiche op te stellen voor erelonen die u betaalde aan Belgische vennootschappen. Voor erelonen van eenmanszaken en van buitenlandse dienstverleners moet u steeds een fiche 281.50 opstellen.

Bron: Tips & Advies