Bij het indienen van de klantenlisting moet u rekening houden met de deadline!

Wat is de btw-listing of klantenlisting?

De btw-listing, of ook wel klantenlisting genoemd, is een opsomming van btw-nummers uit België die behoren tot uw klanten. Voor deze klanten leverde uw bedrijf diensten of goederen die verstrekt werden ten tijde van het voorgaande kalenderjaar. Een voorwaarde hierbij is dat deze klanten aankopen deden voor een bedrag dat groter was dan 250 euro exclusief btw. Klanten die wel over een Belgisch btw nummer beschikken, maar die niet in deze btw-listing moeten voorkomen, zijn diegenen die enkel vrijgestelde handelingen uitvoerden (zie artikel 44 van het btw-wetboek).

Voor iedere klant bevat deze lijst het eindbedrag aan diensten en leveringen, alsook het eindbedrag van de btw die aangerekend werd. Ook btw-plichtigen die vallen onder de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, moeten een btw-listing indienen.

Wat als ik vorig jaar geen handelingen stelde?

Dan moet u een zogenaamde nihil btw-listing indienen. Dit geldt ook indien het totaalbedrag voor een bepaalde klant minder is dan € 250 exclusief btw. Indien uw bedrijf verplicht is om de btw-aangiften periodiek in te dienen, bent u ook verplicht om in de laatste btw-aangifte van het jaar het vak aan te kruisen dat hiervoor voorzien is, namelijk het vak in kader VIII. Als dit voorvalt, moet u geen btw-listing indienen, en dus ook geen nihil-listing.

Wanneer en hoe moet de btw-listing ingediend worden?

Elk jaar moet deze listing ingediend worden voor 31 maart. Dit moet gebeuren via de hiervoor ontworpen, online toepassing van de btw-administratie, genaamd Intervat. Bepaalde belastingplichtigen mogen de btw-listing nog indienen op papier, maar dat zijn uitzonderingen.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, of bent u nog op zoek naar een online boekhouder, twijfel dan niet om ons te contacteren. Samen met u werken wij op een correcte, efficiënte en kostenbewuste manier aan uw boekhouding.

Auteur: Tom Dewaele, zaakvoerder Online Boekhouders en erkend boekhouder-fiscalist BIBF