Binnen een vennootschap wordt veelal gebruik gemaakt van de rekening-courant bedrijfsleider. Dit is een soort van lopende rekening die aangeeft of de zaakvoerder / bedrijfsleider een schuld of een vordering heeft ten opzichte van de vennootschap of omgekeerd. Als zaakvoerder kan je een schuld hebben ten opzichte van je vennootschap, waarbij de vennootschap je intresten aanrekent. Anderzijds kan je ook een tegoed hebben op je vennootschap. Kan je dan ook intresten aanrekenen en hoe worden die fiscaal belast? Hieronder wat verduidelijking.

Intresten aangerekend door de vennootschap aan de bedrijfsleider

  • De betaalde interesten zijn voor de bedrijfsleider niet aftrekbaar
  • Ze zijn voor de vennootschap belastbaar inkomen en worden aan de gewone tarieven belast
  • Er mag geen roerende voorheffing op worden ingehouden.

Let wel: wanneer er geen of te lage intresten worden aangerekend door de vennootschap, dan resulteert dit in een voordeel van alle aard in hoofde van de zaakvoerder.

Intresten aangerekend door de bedrijfsleider aan de vennootschap

  • De betaalde intresten zijn voor de vennootschap een aftrekbare beroepskost
  • De inkomsten voor de bedrijfsleider zijn belastbare roerende inkomsten, waar de roerende voorheffing (25%) op is verschuldigd

Let wel: overdreven intresten worden geherkwalificeerd tot dividend (en dus belastbare winst voor de vennootschap in plaats van een aftrekbare kost). We spreken van een overdreven intrest wanneer deze meer bedraagt dan de marktrente.

Wens je meer informatie over dit onderwerp of ben je nog op zoek naar een online boekhouder, aarzel dan niet om ons te contacteren. Samen met jou werken wij op een correcte, efficiënte en kostenbewuste manier aan jouw boekhouding.

Auteur: Tom Dewaele, zaakvoerder Online Boekhouders en erkend boekhouder-fiscalist BIBF